Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

informuje, że przeznacza w najem jednostki basenowe w Pływalni Stogi przy ul. Stryjewskiego 28 w Gdańsku oraz w Pływalni Orunia przy ul. Smoleńskiej 6/8 w Gdańsku dla klubów sportowych (do juniora włącznie) organizacji pozarządowych, działających na rzecz dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2019/2020 i ogłasza konkurs ofert.

Podmiotami upoważnionymi i dopuszczonymi do udziału w konkursie ofert są kluby sportowe (do juniora włącznie) organizacje pozarządowe, działające na rzecz dzieci i młodzieży.

Oferty przyjmujemy w siedzibie GOS do dnia 11 września 2019 r. do godz. 10.00.

Warunki najmu jednostek basenowych w Pływalni Stogi przy ul. Stryjewskiego 28 w Gdańsku oraz w Pływalni Orunia przy ul. Smoleńskiej 6/8 w Gdańsku wraz z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń GOS, Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej www.sportgdansk.pl.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących konkursu udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu, 80-221 Gdańsk ul. Traugutta 29 w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 587 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.


Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie