Konkurs ofert na najem jednostek basenowych na Pływalni Osowa dla klubów sportowych oraz innych organizacji pozarządowych, działających na rzecz dzieci i młodzieży do końca roku szkolnego 2017/2018

Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

informuje, że przeznacza w najem jednostki basenowe na Pływalni Osowa przy ul. Siedleckiego 14 w Gdańsku dla klubów sportowych oraz innych organizacji pozarządowych, działających na rzecz dzieci i młodzieży na okres od dnia podpisania umowy do końca roku szkolnego 2017/2018 i ogłasza Konkurs Ofert.

Podmiotami upoważnionymi i dopuszczonymi do udziału w Konkursie Ofert są kluby sportowe (do juniora włącznie), organizacje pozarządowe, rady osiedli/dzielnic z terenu Gminy Miasta Gdańska, działające na rzecz dzieci i młodzieży.

Oferty przyjmujemy w siedzibie GOS do dnia 30 października 2017 r. do godz. 15.00.

Warunki najmu jednostek basenowych na Pływalni Osowa przy ul. Siedleckiego 14 w Gdańsku wraz z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń GOS, Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej www.sportgdansk.pl.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących Konkursu udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu, 80-221 Gdańsk ul. Traugutta 29 w Dziale Usług (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 587 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

dokumenty do pobrania