Konkurs ofert na najem jednostek basenowych na Pływalni Osowa dla klubów sportowych oraz innych organizacji pozarządowych, działających na rzecz dzieci i młodzieży do końca roku szkolnego 2017/2018

Wyniki konkursu ofert na najem jednostek basenowych (2 x 40 minut) w poniedziałek i/lub piątek na dwóch torach nr 1 i 2 niecki dużej na Pływalni Osowa przy ul. Siedleckiego 14 w Gdańsku dla klubów sportowych (do juniora włącznie) organizacji pozarządowych, rady osiedli/ dzielnic z terenu Gminy Miasta Gdańska, działających na rzecz dzieci i młodzieży na okres od dnia podpisania umowy do końca roku szkolnego 2017/2018.

Gdański Ośrodek Sportu informuje, że po rozpatrzeniu ofert w dniu 31 października 2017 roku, złożonych w GOS na najem jednostek basenowych (2 x 40 minut) w poniedziałek i/lub piątek na dwóch torach nr 1 i 2 niecki dużej na Pływalni Osowa przy ul. Siedleckiego 14 w Gdańsku dla klubów sportowych (do juniora włącznie) organizacji pozarządowych, rady osiedli/ dzielnic z terenu Gminy Miasta Gdańska, działających na rzecz dzieci i młodzieży na okres od dnia podpisania umowy do końca roku szkolnego 2017/2018, do zawarcia umowy najmu wybrano niżej wymieniony podmiot:

  • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska, ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk, NIP: 583-296-90-85, REGON: 220377562
  • poniedziałek godz. 17.20-18.40
  • piątek godz. 17.20-18.40