Informacja o braku ofert na dzierżawę plaży w Gdańsku na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym pod ustawienie przebieralni plażowych

Informacja o braku ofert na dzierżawę plaży w Gdańsku na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym pod ustawienie przebieralni plażowych.

Gdański Ośrodek Sportu informuje, że nie wpłynęła żadna oferta na dzierżawę nieruchomości gruntowej – terenu plaży w Gdańsku, stanowiący własność Skarbu Państwa, wydzierżawiony Gminie Miasta Gdańska oraz przekazany w administrację Gdańskiemu Ośrodkowi Sportu, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w sezonach letnich 2019, 2020, 2021 do 3 lat w trybie bezprzetargowym pod ustawienie przebieralni plażowych.