Informacja o braku możliwości najmu jednostek basenowych na Pływalniach Chełm, Orunia, Osowa i Stogi dla klubów sportowych, organizacji pozarządowych, rad osiedli/dzielnic w roku szkolnym 2018/2019 z powodu ich pełnego wykorzystania

Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu („GOS”)
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

informuje o braku możliwości najmu jednostek basenowych dla klubów sportowych (do juniora włącznie), organizacji pozarządowych, rad osiedli/dzielnic z terenu Gminy Miasta Gdańska, działających na rzecz dzieci i młodzieży na Pływalniach Chełm, Orunia, Osowa i Stogi w roku szkolnym 2018/2019 z powodu ich pełnego wykorzystania. W przypadku zwolnienia się jednostki basenowej poinformujemy niezwłocznie na stronie internetowej Ośrodka.