Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

informuje, że przeznacza wyznaczone części nieruchomości gruntowych – teren plaży w granicach administracyjnych Gdańska stanowiących własność Skarbu Państwa, wydzierżawionych Gminie Miasta Gdańska oraz przekazanych w administrację Gdańskiemu Ośrodkowi Sportu, na działalność sportowo-rekreacyjną, wypożyczalni sprzętu plażowego i wodnego, na trzy sezony letnie 2019-2021 r.

Minimalna stawka czynszu za 1 m2  gruntu bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi:

– 3,75 zł/m2/mc netto – na działalność sportowo-rekreacyjną, wypożyczalnia sprzętu plażowego i wodnego.

Wadium w wysokości:

5.625 zł – na pkt Nr 74/1, 50/3 i 26/3

3.375 zł – na pkt Nr 36/1, 16/1, 11/1 i 7/1

1.125 zł – na pkt Nr 26/2, 16/2, 11/2 i 7/2

należy wpłacić  na konto w banku Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109 przed złożeniem oferty, wpisując w tytule wpłaty „Wadium na dzierżawę  plaży pkt Nr…..” .

Oferty przyjmujemy w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu do dnia 10 czerwca 2019 r. do godz. 10.00.

Warunki dzierżawy nieruchomości gruntowych – teren plaży wraz z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń GOS i Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej GOS www.sportgdansk.pl.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących Warunków dzierżawy udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29 w Gdańsku w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 589, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.


Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie