Dzierżawa wyznaczonych części nieruchomości gruntowych – teren plaży w granicach administracyjnych Gdańska, na działalność handlową, sportowo-rekreacyjną, wypożyczalni sprzętu plażowego i wodnego, na trzy sezony letnie 2018-2020r.

Dyrektor

Gdańskiego Ośrodka Sportu

80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

tel. 58 524-18-51

informuje, że przeznacza wyznaczone części nieruchomości gruntowych – teren plaży w granicach administracyjnych Gdańska stanowiących własność Skarbu Państwa, wydzierżawionych Gminie Miasta Gdańska oraz przekazanych w administrację Gdańskiemu Ośrodkowi Sportu, na działalność handlową, sportowo-rekreacyjną, wypożyczalni sprzętu plażowego i wodnego, na trzy sezony letnie 2018-2020r.

Minimalne stawki czynszu za 1 m2 gruntu bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynoszą:

– 11,06 zł/m2/mc netto            – na działalność handlową,

–   3,69 zł/m2/mc netto            – na działalność sportowo-rekreacyjną, wypożyczalnia sprzętu plażowego i wodnego.

Wadium w wysokości:

9.954,- zł – na działalność handlową – pkt Nr 16/1 i 7/1,

3.321,- zł – na działalność sportowo-rekreacyjna – pkt Nr 16/1, 78, 36, 7/1,

3.321,- zł – na działalność wypożyczalni sprzętu wodnego – pkt Nr 78, 66, 61, 36, 26/2, 16/2, 11 i 7/2

3.321,- zł – na działalność wypożyczalni sprzętu plażowego – pkt Nr 78, 73, 66, 36, 26/1, 16/1 i 7/1

należy wpłacić na konto w banku Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109 przed złożeniem oferty.

Oferty przyjmujemy w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu do dnia 14 czerwca 2018r. do godz. 1500.

dokumenty do pobrania

Warunki dzierżawy nieruchomości gruntowych – teren plaży wraz z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń GOS i Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej GOS www.sportgdansk.pl.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących Warunków dzierżawy udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29 w Dziale Usług (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 589, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.