Dzierżawa wyznaczonych części nieruchomości gruntowych – teren plaży w granicach administracyjnych Gdańska, na działalność handlową, sportowo-rekreacyjną, wypożyczalni sprzętu plażowego i wodnego, na trzy sezony letnie 2018-2020 r.

Wyniki rozpatrzenia ofert na dzierżawę wyznaczonych części nieruchomości gruntowych – terenu plaży w granicach administracyjnych Gdańska stanowiących własność Skarbu Państwa, wydzierżawionych Gminie Miasta Gdańska oraz przekazanych w administrację Gdańskiemu Ośrodkowi Sportu, na działalność handlową, sportowo-rekreacyjną, wypożyczalni sprzętu plażowego i wodnego, na trzy sezony letnie w okresie 2018 – 2020 r.

Gdański Ośrodek Sportu informuje, że po rozpatrzeniu ofert w dniu 15 czerwca 2018 roku na dzierżawę wyznaczonych części nieruchomości gruntowych – terenu plaży w granicach administracyjnych Gdańska stanowiących własność Skarbu Państwa, wydzierżawionych Gminie Miasta Gdańska oraz przekazanych w administrację Gdańskiemu Ośrodkowi Sportu, na działalność handlową, sportowo-rekreacyjną, wypożyczalni sprzętu plażowego i wodnego, na trzy sezony letnie w okresie 2018 – 2020r., do zawarcia umów dzierżawy wybrano najkorzystniejsze oferty na:

Punkt Nr 78:

OFERTA Nr 7 – złożona przez: BTS Polska Maciej Jankowski ul. Krzywoustego 8, 81-035 Gdynia, na punkt nr 78, na działalność sportowo – rekreacyjną z czynszem dzierżawy za jeden miesiąc 2.100,- zł netto
(powierzchnia dzierżawy – 300 m² x stawka czynszu dzierżawy – 7 zł za 1 m²/ miesiąc netto).

Punkt Nr 73:

OFERTA Nr 5 – złożona przez: „AUTO-BIM” Bożena Kulma Szkolenia Kierowców i Instruktorów Prawa Jazdy ul. Myhoffera 68c/10, 03-131 Warszawa, na punkt nr 73, na działalność wypożyczalnia sprzętu plażowego z czynszem dzierżawy za jeden miesiąc 2.000,-zł netto
(powierzchnia dzierżawy -100 m² x stawka czynszu dzierżawy – 20,- zł za 1 m²/ miesiąc netto).

Punkt Nr 66:

OFERTA Nr 4 – złożona przez: „AUTO-BIM” Szkolenia Kierowców i Instruktorów Prawa Jazdy Bożena Kulma ul. Myhoffera 68c/10, 03-131 Warszawa, na punkt nr 66, na działalność wypożyczalnia sprzętu plażowego z czynszem dzierżawy za jeden miesiąc 2.400,-zł netto
(powierzchnia dzierżawy -300 m² x stawka czynszu dzierżawy – 8,- zł za 1 m²/ miesiąc netto).

Punkt Nr 26/1:

OFERTA Nr 3 – złożona przez: Wypożyczalnia Sprzętu i Transport Wodny ATAGA Walczak Jarosław, ul. Myśliwskie Wzgórze 18/10, 80-283 Gdańsk, na punkt nr 26/1, ulica Wydmy 1, 80-656 Gdańsk, na działalność wypożyczalnia sprzętu plażowego z czynszem dzierżawy za jeden miesiąc 600,- zł netto
(powierzchnię dzierżawy – 100 m² x stawka czynszu dzierżawy – 6,- zł za 1 m²/ miesiąc netto).