Dzierżawa terenu plaży w Gdańsku do wydzierżawienia na okres od 1.07.2017 do 31.08.2017 pod ustawienie tymczasowych toalet ogólnodostępnych

Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

informuje, że przeznacza nieruchomości gruntowe – tereny plaży położone w granicach administracyjnych Gdańska do wydzierżawienia na okres od dnia 01 lipca 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2017 roku, pod ustawienie tymczasowych toalet ogólnodostępnych.

Minimalna stawka czynszu za 1 m2  gruntu bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi: 25,00 zł/ m²/ miesiąc

Wadium w wysokości: 3 750 zł należy wpłacić na konto w banku Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109 przed złożeniem oferty.

Oferty przyjmujemy w siedzibie GOS do dnia 22 maja 2017 r. do godz. 15.00.

Warunki dzierżawy nieruchomości gruntowych – terenu plaży wraz z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń GOS i Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej GOS www.sportgdansk.pl.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących Warunków dzierżawy udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29 w Dziale Usług (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub  517 806 589, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

dokumentacja do pobrania