Dzierżawa nieruchomości gruntowych do prowadzenia działalności gospodarczej – nauka jazdy położonej na terenie Stadionu Żużlowego im. Z. Podleckiego przy ul. Zawodników 1 w Gdańsku na okres do trzech lat

Wyniki rozpatrzenia ofert w dniu 25 sierpnia 2017 roku na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej odpowiednio działkę nr 92/4, obręb 91 o powierzchni 1224,20 mpołożonej na terenie Stadionu Żużlowego im. Z. Podleckiego przy ul. Zawodników 1 w Gdańsku do prowadzenia działalności gospodarczej – nauka jazdy na okres trzech lat.

Gdański Ośrodek Sportu informuje, że na dzierżawę w/w nieruchomości gruntowej wpłynęła jedna oferta złożona przez Ośrodek Szkolenia Kierowców AS Izabela Dymkowska w Gdańsku, ze stawką 1,49 zł./m2/m-c netto i została przyjęta do zawarcia umowy dzierżawy.