Dzierżawa nieruchomości gruntowej w Gdańsku Brzeźnie przed Pawilonem P-II przy Molo na okres od dnia 1.04.2018 roku do 27.09.2019 roku, na działalność handlowo-gastronomiczną

Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu 
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

informuje, że przeznacza do wydzierżawienia nieruchomość gruntową, położoną w Gdańsku Brzeźnie przed Pawilonem P-II przy Molo na okres od dnia 1 kwietnia 2018 roku do dnia 27 września 2019 roku, na działalność handlowo-gastronomiczną.

Minimalne stawki czynszu (netto) za 1 m2/m-c powierzchni użytkowej bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynoszą:
– 9,06 zł – na działalność w okresie sezonu letniego
– 6,92 zł – na działalność poza sezonem letnim

Wadium w wysokości: 1902,60 zł należy wpłacić na konto w banku Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109 przed złożeniem oferty.

Oferty przyjmujemy w siedzibie GOS do dnia 24 listopada 2017 r. do godz. 15.00.

Warunki dzierżawy nieruchomości gruntowej wraz z załącznikami wywieszone są na tablicach ogłoszeń GOS, Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej GOS www.sportgdansk.pl.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących Warunków najmu udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29 w Gdańsku, w Dziale Usług (pokój nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 589, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Dokumenty do pobrania