Dzierżawa nieruchomości gruntowej o pow. 5696 m2, położonej na terenie obiektu sportowego przy ul. Traugutta 29 w Gdańsku, na działalność usługową, na okres 25 lat

nformacja o wyniku II przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej o pow. 5696 m2, stanowiącej odpowiednio część działki Nr 673/12, obręb 55, KW GD1G/00255344/8, położonej na terenie obiektu sportowego przy ul. Traugutta 29 w Gdańsku, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, na działalność usługową, na okres 25 lat.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku informuje, że przeprowadzony w dniu 20 stycznia 2017 r. II przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej o pow. 5696 m2 stanowiącej odpowiednio część działki Nr 673/12, obręb 55, KW GD1G/00255344/8, położonej na terenie obiektu sportowego przy ul. Traugutta 29 w Gdańsku, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, na działalność usługową, na okres 25 lat zakończył się bezwynikowo z uwagi na brak zainteresowanych.

Dyrektor Gdański Ośrodek Sportu zdecydował o wydzierżawieniu gruntu w drodze rokowań przy założeniu, że oferowana wysokość czynszu dzierżawnego nie jest niższa niż wynikająca z obowiązującego w tym zakresie Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska.

Rokowania przeprowadzone będą w okresie nie krótszym niż 2 tygodnie, ale nie dłuższym niż 6 miesięcy licząc od dnia drugiego przetargu tj. 20 stycznia 2017 r.

Dyrektor Gdański Ośrodek Sportu
mgr Leszek Paszkowski