Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51 

informuje, że przeznacza do wydzierżawienia  nieruchomość gruntową o powierzchni 180 m2 położoną na terenie Stadionu Żużlowego im. Z. Podleckiego przy ul. Zawodników 1 w Gdańsku, na działalność magazynowo – usługową, na okres do 3 lat.

Minimalna stawka czynszu za 1 m2/m-c   bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi: 1,91

Wadium w wysokości: 1.031,40 zł należy wpłacić na konto w banku Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109 przed złożeniem oferty,  w tytule przelewu podając „Wadium na dzierżawę nieruchomości gruntowej o pow. 180 m2 przy ul. Zawodników 1 w Gdańsku”.

Oferty przyjmujemy w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu do dnia 23 lipca 2020 r. do godz. 10.00. 

Warunki dzierżawy części nieruchomości gruntowej  wraz z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń GOS i Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej GOS www.sportgdansk.pl.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących Warunków dzierżawy udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 589, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Zastrzega się prawo odwołania Warunków dzierżawy bez wskazania przyczyny.


Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie