Dzierżawa nieruchomości gruntowcyh w Gdańsku przeznaczonych na działalność handlową – sprzedaż choinek, na okres 1-24 grudnia 2018 r.

Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-821 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

informuje, że przeznacza w dzierżawę nieruchomości gruntowe, stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczone na działalność handlową – sprzedaż choinek, na okres od dnia 01 grudnia 2018 do dnia 24 grudnia 2018 roku i zaprasza do składania podań.

Podania należy składać w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu ul. Traugutta 29 w Gdańsku w sekretariacie lub drogą mailową na adres: biuro@sportgdansk.pl do 23 listopada 2018 r. do godz. 15.00.

Wykaz gruntu wraz z lokalizacjami, powierzchniami, stawkami oraz Projekt Umowy umieszczony jest na tablicy ogłoszeń Gdańskiego Ośrodka Sportu oraz na stronie internetowej www.sportgdansk.pl.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących składania podań udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29 w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 589, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.