Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51 

informuje, że przeznacza się części nieruchomości gruntowych wraz z zabudową, położone w Gdańsku przy wejściach na plażę nr 46, 48, 50, 63, na działalność obsługi toalety publicznej, na okres 3 lat.

Minimalne stawki czynszu za 1 m2/miesiąc gruntu bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynoszą:

Wejście na plażę nr 46, nr 48 i nr 50

– 3,75 zł netto w okresie od dnia 01.05 do dnia 30.09

– 1,87 zł netto w okresie od dnia 01.10 do dnia 30.04

Wejście na plażę nr 63

– 3,75 zł netto w okresie od dnia 01.05 do dnia 30.09

– 2,87 zł netto w okresie od dnia 01.10 do dnia 30.04

Wadium w wysokości 1.000 zł na każdy numer wejścia na plażę, należy wpłacić na konto w banku Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109 przed złożeniem oferty, wpisując w tytule wpłaty: „Nieruchomość przy wejściu na plażę nr ……”.

Oferty przyjmujemy w siedzibie GOS przy ul. Traugutta 29 w Gdańsku do dnia 24 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00.

Warunki dzierżawy nieruchomości gruntowych – wraz z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń GOS i Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej GOS www.sportgdansk.pl.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących Warunków dzierżawy udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29 w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 589, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.


Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie