Dzierżawa części nieruchomości gruntowych wraz z zabudową, położone w Gdańsku przy wejściach na plażę Nr 75, 78, na działalność obsługi toalety publicznej, na okres do 3 lat.

Informacja

Gdański Ośrodek Sportu informuje, że w dniu 1 kwietnia 2020 roku o godzinie 1100 odbędzie się rozpatrzenie ofert na dzierżawę nieruchomości gruntowych wraz z zabudową, położonych w Gdańsku przy wejściach na plażę nr 75, 78, na działalność obsługi toalety publicznej, na okres do 3 lat.

Data publikacji: 30.03.2020


Informacja

Gdański Ośrodek Sportu informuje o odwołaniu w dniu 23 marca 2020 roku posiedzenia komisji do rozpatrzenia ofert na dzierżawę nieruchomości gruntowych wraz z zabudową, położonych w Gdańsku przy wejściach na plażę nr 75, 78, na działalność obsługi toalety publicznej, na okres do 3 lat w związku z chorobą członków komisji.

O nowym terminie rozpatrzenia ofert poinformujemy niezwłocznie po jego ustaleniu.

Data publikacji: 22.03.2020


Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

informuje, że przeznacza się części nieruchomości gruntowych wraz z zabudową, położone w Gdańsku przy wejściach na plażę Nr 75, 78, na działalność obsługi toalety publicznej, na okres do 3 lat.

Minimalna stawka czynszu za 1 m2/mc gruntu bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi:

 Wejście na plażę Nr 75, Nr 78

– 3,75 zł za 1 m2/mc netto.

Wadium w wysokości 1.000,- zł na każdy numer wejścia na plażę, należy wpłacić na konto w banku Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109 przed złożeniem oferty, wpisując w tytule wpłaty: „Nieruchomość przy wejściu na plażę Nr ……”.

Oferty przyjmujemy w siedzibie GOS przy ul. Traugutta 29 w Gdańsku do dnia 23 marca 2020 r. do godz. 1000

Warunki dzierżawy nieruchomości gruntowych – wraz z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń GOS i Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej GOS www.sportgdansk.pl.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących Warunków dzierżawy udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 589, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.