Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

informuje, że przeznacza do wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej w postaci kortów ziemnych, działka nr 6/2, obręb 216S, o pow. 3696 m2 położonej na terenie Obiektu Sportowego przy ul. Zielonogórskiej 4 w Gdańsku, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, na okres do 3 lat.

Minimalna stawka czynszu za 1 m2/mc netto bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi: 0,50 netto.

Wadium w wysokości: 5544,00 zł należy wpłacić na konto w banku Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109 przed złożeniem oferty, wpisując w tytule wpłaty „Wadium na dzierżawę nieruchomości gruntowej o pow. 3696 m2 przy ul. Zielonogórskiej 4 w Gdańsku”.

Oferty przyjmujemy w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu do dnia 22 lutego 2023r. do godz. 10:00.

Warunki dzierżawy części nieruchomości gruntowej w postaci kortów ziemnych wraz z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń GOS i Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej GOS www.sportgdansk.pl.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących Warunków dzierżawy udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29 w Gdańsku w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 587, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Zastrzega się możliwość zmiany Warunków (w tym Załączników) lub odwołania Warunków bez wskazywania przyczyny.


Dokumenty do pobrania – 1,24MB.zip

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie