Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
            tel. 58 524-18-51      

informuje, że przeznacza do wydzierżawienia 9 m2 powierzchni dachowej Budynku Służb Ratowniczych Kąpieliska Morskiego Gdańsk Stogi przy ul. Wydmy 1, przeznaczonej pod  montaż anteny telekomunikacyjnej, na okres do 3 lat.

Minimalna stawka czynszu (netto) za 1 m2/mc dachu bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi – 283,76 zł.

Wadium w wysokości: 7.662,00 zł należy wpłacić na konto w Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109 przed złożeniem oferty, wpisując w tytule wpłaty „Wadium na dzierżawę dachu.”

Oferty przyjmujemy w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu do dnia 2 czerwca 2023r. do godz. 10:00.

Warunki dzierżawy dachu wraz z załącznikami wywieszone są na tablicach ogłoszeń GOS i Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej GOS www.sportgdansk.pl.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących Warunków dzierżawy udziela Dział Najmu i Dzierżawy pod numerem tel.  517 806 587, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Zastrzega się  możliwość zmiany Warunków (w tym Załączników) lub odwołania Warunków bez wskazania przyczyny.


Dokumenty do pobrania – 793 KB.zip

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie