Dyrektor
Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
tel. 58 524-18-51

zaprasza do udziału w przetargu publicznym ograniczonym – ustnej licytacji stawki czynszu na najem lokalu użytkowego – pomieszczenia Nr 30 znajdującego się na Pływalni Chełm przy ul. Chałubińskiego 13, 80-807 Gdańsk, na działalność biurowo-usługową, na okres do 3 lat.

– właściciel lokalu – Gmina Miasta Gdańska

– administrator lokalu – Gdański Ośrodek Sportu ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk,

Termin i miejsce licytacji: 14 marca 2023 r., godz. 1000 Gdańsk, ul. Traugutta 29, pokój nr 12.

Przeznaczony do wynajmu lokal zajmuje dotychczasowy najemca Kinga Tysiąc, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KINGA TYSIĄC KINGSMED.PL w Olsztynie, posiadająca pierwszeństwo przed podmiotem wyłonionym w przetargu, o ile przyjmie wylicytowaną stawkę czynszu.

Dane lokalu:

– powierzchnia użytkowa lokalu – 16 m2, kubatura 48 m3

– opis techniczny: przyłącze energetyczne, wodno-kanalizacyjne i co.

Stawka czynszu (netto) do licytacji za 1 m2/mc powierzchni użytkowej lokalu bez podatku VAT i opłat eksploatacyjnych wynosi: 31,09 zł.

Wysokość wadium: 1.493,00 zł należy wpłacić na konto w Pekao S.A. Nr 46124012681111001038604109.

Zasady przetargu z załącznikami umieszczone są na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Gdańskiego Ośrodka Sportu oraz na stronie internetowej www.sportgdansk.pl.

W przypadku braku rozstrzygnięcia przetargu, II przetarg zostanie przeprowadzony po upływie 7 dni od dnia pierwszego przetargu.

Informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących przetargu udziela się w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk w Dziale Najmu i Dzierżawy (pokój Nr 14), tel. 58 524 18 51 lub 517 806 587 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Zastrzega się prawo do odwołania licytacji bez podania przyczyny.


Dokumentacja do pobrania (.zip 615 KB)

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie