• AKTUALIZACJA: 11.09.2018

W dniu 11.09.2018 roku o godz. 10:00 w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu, 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 w Sali Konferencyjnej (I p.) odbyło się publiczne otwarcie ofert złożonych w postępowaniu prowadzony pod nazwą: Dostawa urządzeń zabawowych dla Gdańskiego Ośrodka Sportu.
1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia, odpowiednio:
zadanie nr 1 – urządzenie zabawowe na Krainie Zabawy
100.000,00 zł
zadanie nr 2  – urządzenie zabawowe na plaży w Gdańsku Jelitkowie
139.464,00 zł
2. W postępowaniu złożono oferty, odpowiednio:
zadanie nr 1 – urządzenie zabawowe na Krainie Zabawy
nie złożono żadnej oferty
zadanie nr 2  – urządzenie zabawowe na plaży w Gdańsku Jelitkowie
Dr Spil Polska Marcin Kozubek
ul. Pietrusińskiego 14
40-842 Katowice
cena oferty (brutto): 138.000,00 zł
okres gwarancji: 3 lata
3. Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności w przedmiotowym postępowaniu zostały określone (narzucone) przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
Podstawa prawna: Art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 z późn. zm.)

Termin składania ofert 11.09.2018r. godz.: 09:30

03.09.2018r. Ogłoszenie o zamówieniu (248KB)

03.09.2018r. SIWZ  (502KB)

03.09.2018r. Załączniki 1 – 3 (.zip1,60MB)

03.09.2018r. Załącznik 4 (6,44MB)

03.09.2018r. Załącznik 4A (9,46MB)

03.09.2018r. Załączniki 5 – 8 (755KB)

06.09.2018r. Wyjaśnienia treści SIWZ

07.09.2018r. Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie