Gdański Ośrodek Sportu 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
(jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska)

W dniu 17.02.2020 roku dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu, odpowiednio dla części zamówienia:

część nr 1 – rodzinna gra terenowa

Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
Bractwo Przygody ALMANAK
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
ul. Przemyska 12a/1
80-180 Gdańsk
cena oferty (brutto): 29.000,00 zł
Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Lp

 

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania

Kryteria oceny ofert [pkt]

Łącznie
[pkt]

cena

doświadczenie osób
prowadzących zajęcia

1

2 3 4

5

1 Bractwo Przygody ALMANAK
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
80-180 Gdańsk, ul. Przemyska 12a/1

60,00

40,00

100,00

część nr 2 – treningi aktywizujące OPEN i Nordic Walking

Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
Get Active Łukasz Marszałkowski
ul. Pilotów 12D/30
80-460 Gdańsk
cena oferty (brutto): 18.960,00 zł
Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Lp

 

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania

Kryteria oceny ofert [pkt]

Łącznie
[pkt]

cena

doświadczenie osób prowadzących zajęcia

1

2 3 4

5

1 Get Active Łukasz Marszałkowski
80-460 Gdańsk, ul. Pilotów 12D/30

60,00

40,00

100,00

część nr 3 – zajęcia na świeżym powietrzu oraz sali gimnastycznej

Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
Aleksandra Winiarska
ul. Sosnowa 5/39
80-251 Gdańsk
cena oferty (brutto): 5.200,00 zł
Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Lp

 

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania

Kryteria oceny ofert [pkt]

Łącznie
[pkt]

cena

doświadczenie osób prowadzących zajęcia

1

2 3 4

5

1 Aleksandra Winiarska
80-251 Gdańsk ul. Sosnowa 5/39

60,00

40,00

100,00

Podstawa prawna:
Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 1843).

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie