Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć rekreacyjnych na rzecz Gdańskiego Ośrodka Sportu w 2020 roku

Gdański Ośrodek Sportu 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
(jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska)

W dniu 12.12.2019 roku dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu, odpowiednio dla części zamówienia:

1. część nr 1 – ZUMBA
Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
Z-Dance Anna Cegłowska
ul. Kolberga 12c/25
81-881 Sopot
cena oferty (brutto): 13.860,00 zł
Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Lp

 

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania

Kryteria oceny ofert [pkt]

Łącznie
[pkt]

cena

Doświadczenie osoby prowadzącej zajęcia Zumba

Doświadczenie osoby prowadzącej zajęcia Zumba Gold

1

2 3 4 5

6

1

Z-Dance Anna Cegłowska
81-881 Sopot, ul. Kolberga 12c/25

60,00

20,00 20,00

100,00

2. część nr 2 – Wycieczki rowerowe
     Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
Krzysztof Kochanowicz Grupa Rekreacyjna 3miasto
ul. Chopina 13
80-209 Chwaszczyno
cena oferty (brutto): 5.100,00 zł
Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Lp

 

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania

Kryteria oceny ofert [pkt]

Łącznie
[pkt]

cena

doświadczenie osób prowadzących zajęcia

1

2 3 4

5

1

Krzysztof Kochanowicz Grupa Rekreacyjna 3miasto
80-209 Gdańsk, ul. Chopina 13

60,00

35,00

95,00

3. część nr 3 – Joga
Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
Akademia Redukcji Stresu Paweł Gutral
ul. Karłowicza 36/4
80-275 Gdańsk
cena oferty (brutto): 7.500,00 zł
Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Lp

 

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania

Kryteria oceny ofert [pkt]

Łącznie
[pkt]

cena

doświadczenie osób prowadzących zajęcia

1

2 3 4

5

1

Akademia Redukcji Stresu Paweł Gutral
80-275 Gdańsk, ul. Karłowicza 36/4

 

60,00

0,00

60,00

4. część nr 4 – Gimnastyka dla seniora
Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
Get Active Łukasz Marszałkowski
ul. Pilotów 12D/30
80-460 Gdańsk
cena oferty (brutto): 14.504,00 zł
Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Lp

 

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania

Kryteria oceny ofert [pkt]

Łącznie
[pkt]

cena

doświadczenie osób prowadzących zajęcia

1

2 3 4

5

1

Get Active Łukasz Marszałkowski
80-460 Gdańsk, ul. Pilotów 12D/30

60,00

40,00

100,00

2

Marcin Kania
80-520 Gdańsk, ul. Pułaskiego 10a m 2

44,40

39,00

83,40

5. część nr 5 – Piesze wędrówki z rodziną
Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
Krzysztof Kochanowicz Grupa Rekreacyjna 3miasto
ul. Chopina 13
80-209 Chwaszczyno
cena oferty (brutto): 8.450,00 zł
Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Lp

 

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania

Kryteria oceny ofert [pkt]

Łącznie
[pkt]

cena

doświadczenie osób prowadzących zajęcia

1

2 3 4

5

1

Krzysztof Kochanowicz Grupa Rekreacyjna 3miasto
80-209 Gdańsk, ul. Chopina 13

60,00

40,00

100,00

6. część nr 6 – Aktywna rodzina
Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
Get Active Łukasz Marszałkowski
ul. Pilotów 12D/30
80-460 Gdańsk
cena oferty (brutto): 6.956,00 zł
Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Lp

 

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania

Kryteria oceny ofert [pkt]

Łącznie
[pkt]

cena

doświadczenie osób prowadzących zajęcia

1

2 3 4

5

1

Get Active Łukasz Marszałkowski
80-460 Gdańsk, ul. Pilotów 12D/30

60,00

40,00

100,00

7. część nr 7 – Bieganie w dzielnicach Gdańska
Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
Get Active Łukasz Marszałkowski
ul. Pilotów 12D/30
80-460 Gdańsk
cena oferty (brutto): 7.548,00 zł
Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Lp

 

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania

Kryteria oceny ofert [pkt]

Łącznie
[pkt]

cena

doświadczenie osób prowadzących zajęcia

1

2 3 4

5

1

Get Active Łukasz Marszałkowski
80-460 Gdańsk, ul. Pilotów 12D/30

60,00

40,00

100,00

Podstawa prawna:
Art. 92  ust. 2  ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz.1843)