Gdański Ośrodek Sportu ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych na nabrzeżach rzeki Motławy i Martwej Wisły – znak sprawy: ZP1/282/27/2019

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 31.10.2019

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 14.10.2019r

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik A do SIWZ

Załącznik B do SIWZ

AKTUALIZACJA  21.10.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ

AKTUALIZACJA 25.10.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert.

AKTUALIZACJA 31.10.2019

Informacja z otwarcia ofert

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie