INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Wykonanie robót remontowych na nabrzeżach rzeki Motławy”

Zamawiający, Gdański Ośrodek Sportu (zwany dalej GOS) niniejszym zawiadamia, że unieważnia postępowanie w zakresie j.n.:

Część 2: Roboty remontowe na nabrzeżach rzeki Motławy – Przystań żeglarska Sienna Grobla

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
tj. w części nr 2 cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu w części nr 2, cena oferty najkorzystniejszej, tj. 196.364,28 zł przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
tj 102.453,75 zł.

Poniżej zestawienie ofert wraz z przyznaną punktacją.

Oferta nr 2 złożona przez Konsorcjum firm:

Lider Zakład Projektowo – Wykonawczy HABUD sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 58, 80-180 Gdańsk

Partner HABUD sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Emilii Hoene 2c/24, 80-041 Gdańsk

ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW – 75,76 (w tym 35,76 pkt w kryterium CENA oraz 40,00 pkt w kryterium GWARANCJA),

Oferta nr 3 złożona przez firmę ConCraft Michał Rakowiec, ul. Dworcowa 5/4, 82-100 Nowy Dwór Gdański

ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW – 60,00 (w tym 60,00 pkt w kryterium CENA oraz 0,00 pkt w kryterium GWARANCJA).

Pełna treść informacji o unieważnieniu postępowania w części 2 – LINK

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Wykonanie robót remontowych na nabrzeżach rzeki Motławy”

Zamawiający, Gdański Ośrodek Sportu (zwany dalej GOS) niniejszym zawiadamia, że unieważnia postępowanie w zakresie j.n.:

Część 1: Roboty remontowe – Przystań jachtowa Tamka na Martwej Wiśle

Część 3: Roboty remontowe na nabrzeżach rzeki Motławy – Przystań żeglarska przy ul. Szafarnia w Gdańsku

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
tj. w części nr 1 i nr 3 oferty z najniższymi cenami przewyższają kwoty, które zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu w części nr 1 i nr 3, oferty z najniższymi cenami znacznie przewyższają kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia

(w zł)

cena oferty z najniższą ceną

(w zł)

Część nr 1

40.420,12

62.908,35

Część nr 3 111.798,09

239.904,75

Pełna treść informacji o unieważnieniu postępowania ww. części – LINK

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie