Gdański Ośrodek Sportu 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 
(jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska)

W dniu 02.07.2019 roku dokonał rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania odpowiednio dla poszczególnych części zamówienia:

część nr 1 – Roboty remontowe na nabrzeżach Rzeki Motławy – Targ Rybny-Most Wapienniczy

Zamawiający niniejszym zawiadamia, że unieważnia postępowanie w części nr 1:
– Roboty remontowe na nabrzeżach Rzeki Motławy –Targ Rybny-Most Wapienniczy.
Powodem unieważnienia postępowania jest fakt, iż w postępowaniu na część nr 1 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Została złożona tylko jedna oferty, która została odrzucona.
Podstawa prawna:
Art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. 1986 z późn. zm.)

część nr 2 – Roboty remontowe na nabrzeżach przystani jachtowej TAMKA

Zamawiający niniejszym zawiadamia, że unieważnia postępowanie w części nr 2:
Roboty remontowe na nabrzeżach przystani jachtowej TAMKA
Powodem unieważnienia postępowania jest fakt, iż w postępowaniu na część nr 2 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Została złożona tylko jedna oferty, która została odrzucona.
Podstawa prawna:
Art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. 1986 z późn. zm.)

część nr 3 – Roboty remontowe na nabrzeżach rzeki Motławy – Sienna Grobla

Zamawiający niniejszym zawiadamia, że unieważnia postępowanie w części nr 3:
Roboty remontowe na nabrzeżach rzeki Motławy – Sienna Grobla
Powodem unieważnienia postępowania jest fakt, iż w postępowaniu na część nr 3 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Podstawa prawna:
Art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. 1986 z późn. zm.)

część nr 4 – Wymiana pokładów wytyków cumowniczych na przystani jachtowej zlokalizowanej przy ul. Szafarnia w Gdańsku

Zamawiający niniejszym zawiadamia, że unieważnia postępowanie w części nr 4:
Wymiana pokładów wytyków cumowniczych na przystani jachtowej zlokalizowanej przy ul. Szafarnia w Gdańsku.
Powodem unieważnienia postępowania jest fakt, iż w postępowaniu na część nr 4 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Podstawa prawna:
Art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. 1986 z późn. zm.)

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie