Gdański Ośrodek Sportu informuje, że w dniu 02.06.2021 roku unieważnił przedmiotowe postępowanie:

Okoliczności faktyczne:
W postępowaniu nie złożono żadnej oferty.
Okoliczności prawne:
Art. 255 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych stanowi, że Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli nie złożono żadnej oferty.

Konkluzja:
Fakt iż w prowadzonym postępowaniu nie złożono żadnej oferty wypełnia ustawową przesłankę do unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 pkt 1 przywołanej powyżej ustawy.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie