Świadczenie usługi wynajmu barierek lekkich, płotów wygrodzeniowych oraz barierek skośnych wraz z ich rozstawieniem i złożeniem na potrzeby zabezpieczenia tras imprez organizowanych przez Gdański Ośrodek Sportu w 2019 r.

*AKTUALIZACJA 25.02.2019 r.
Informacja z publicznego otwarcia ofert z dnia 25.02.2019 r. (.pdf 1174 KB)

Termin składania ofert 25.02.2019 r. godz. 11:00

*DOKUMENTY DO POBRANIA:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.pdf 570 KB)
Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf 428 KB)
Wzór umowy wraz z załącznikami (.zip 502 KB)
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (.zip 143 KB)