Świadczenie usług ochrony obiektów administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu od 31.03.2021 roku do 15.06.2021 roku.

 

*AKTUALIZACJA: 04.03.2021
Pismo nr 2 – informacja z otwarcia ofert w dniu 04.03.2021 (.pdf 732 kB)
*AKTUALIZACJA: 04.03.2021
Informacja o kwotach jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację poszczególnych części zamówienia, odpowiednio:
część nr 1 – bezpośrednia ochrona na przystaniach – 135.900,00 złotych
część nr 2 – bezpośrednia ochrona na obiektach – 198.700,00 złotych

*AKTUALIZACJA: 01.03.2021
Pismo nr 1 zawierające pytania i odpowiedzi do treści SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą (.pdf  185 kB), odpowiednio:
termin złożenia ofert: do 04.03.2021 roku do godz. 12:00
termin otwarcia ofert: 04.03.2021 roku o godz. 12:30
termin związania ofert: 03.04.2021 roku
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (.pdf 40 kB)
Aktualna wersja Formularza Oferty dla części nr 1 – bezpośrednia ochrona na przystaniach (.docx 163 kB)
Aktualna wersja Formularza Oferty dla części nr 2 – bezpośrednia ochrona na obiektach (.docx 163 kB)

*AKTUALIZACJA: 26.02.2021 r.
W treści SWZ ujawniono omyłkę pisarską, która wystąpiła odpowiednio:
1) w § II pkt 1.1, pkt 3.4.1 ppkt 1), pkt 4.1. ppkt 2), pkt 4.1 ppkt 3) lit. a), pkt 4.2, pkt 4.3,
2) w § III pkt 2.6,
3) w § X pkt 4.2.3.1
We wszystkich w/w miejscach SWZ Zamawiający w miejsce „art. 109 ust. 4” wprowadzaart. 109 ust. 1 pkt 4
ogłoszenie o zamianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (.pdf 40 kB)
aktualna wersja Formularza Oferty dla części nr 1 – ochrona na przystaniach (.docx 163 kB)
aktualna wersja Formularza Oferty dla części nr 2 – ochrona na obiektach (.docx 163 kB)

*AKTUALIZACJA: 22.02.2021r.
W § VII pkt 1 części nr I SWZ wystąpiła omyłka pisarska określeniu daty związania ofertą (tak zwany „czeski błąd”).
Prawidłową datą związania ofertą, zgodnie z pkt. 8.4.) ogłoszenia o zamówieniu, jest data: 02.04.2021 roku. Zamawiający za zaistniałą sytuację serdecznie przeprasza.

* DOKUMENTY DO POBRANIA:
1. Specyfikacja Warunków Zamówienia (.pdf  975 kB)
2. Wzór Umowy (.pdf  374 kB)
3. Załączniki do części nr 1 – ochrona na przystaniach (.zip 1,178 MB)
4. Załączniki do części nr 2 – ochrona na obiektach (.zip 1,972 MB)
5. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (. pdf 122 kB)

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie