Świadczenie kompleksowej usługi odbioru i utylizacji nieczystości płynnych podczas imprezy 6. Gdańsk Maraton.

Link do strony na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3d44fd45-5ff4-45a9-a02f-a16d3b248665


*AKTUALIZACJA: 28.03.202r.
Pismo nr 2 – informacja z otwarcia ofert z dnia 28.03.2022r (.pdf 379 kB)
*AKTUALIZACJA: 25.03.202r.
 Pismo nr 1 – informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (.pdf  309 kB)
DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (.pdf 870 kB)
2. Wzór Umowy (.pdf 387 kB)
3. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (.pdf 200 kB)
4. Formularz Ofertowy  (.doc 166 kB)
5. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (.pdf 100 kB)

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie