Gdański Ośrodek Sportu 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
(jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska)

W dniu 30.06.2023 roku Gdański Ośrodek Sportu dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.:
Remont stropodachu nad pomieszczeniami socjalnymi pod trybuną główną stadionu GOS przy ulicy Traugutta 29 w Gdańsku.
Najkorzystniejsza oferta została złożona przez Wykonawcę:
BMI Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 7, 83-330 Żukowo, NIP: 5892065045
cena oferty (brutto): 1.330.000,54
oferta otrzymała łącznie 100,00 pkt., w tym:
w kryterium cena oferty (brutto): 80,00 pkt.,
w kryterium termin gwarancji: 20,00 pkt.
Podstawa prawna:
Art. 253 ust. 2 w związku z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie