Remont balustrad i nawierzchni pomostów mola w Gdańsku Brzeźnie.

Link do strony miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f06483cb-d9d2-4a21-8f54-398867d619ca

*AKTUALIZACJA: 06.04.2021r.
Pismo nr 5 – Informacja o unieważnieniu postępowania (.pdf 738 kB)
*AKTUALIZACJA: 24.03.2021r.
Pismo nr 2 – informacja z otwarcia ofert (.pdf 586 kB)
*AKTUALIZACJA: 23.03.2021r.
Pismo nr 1 – kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (pdf. 587 kB)
*DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (.pdf 1,007 MB)
2. Wzór Umowy (.pdf 498 kB)
3. Pozostałe załączniki do SWZ (.zip 530 kB)
4. Dokumentacja Techniczna (.zip 2,994 MB)
5. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (.pdf 118 kB)

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie