Remont balustrad i nawierzchni pomostów mola w Gdańsku Brzeźnie

Link do strony miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/114ce069-4fb9-47ef-8b25-9823d2365403

*AKTUALIZACJA: 04.08.2021 r.
Pismo nr 3 – informacja z otwarcia ofert w dniu 04.08.2021 (.pdf 314 kB)
*AKTUALIZACJA: 03.08.2021r.

Pismo nr 1 – Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

*DOKUMENTZ DO POBRANIA:
1. Specyfikacja Warunków Zamówienia (pdf  1,017 MB)
2. Wzór Umowy (.pdf 492 kB)
3. Pozostałe załączniki do SWZ (.zip 535 kB)
4. Dokumentacja Techniczna (.zip  3,187 MB)
5.  Ogłoszenie zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (.pdf  119 kB)

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie