Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu w 2018 roku przez dyscypliny sportowe: piłkę nożną mężczyzn, piłkę ręczną mężczyzn, piłkę siatkową mężczyzn, rugby mężczyzn, hokej na lodzie mężczyzn, tenis stołowy mężczyzn, żużel

Gdański Ośrodek Sportu 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 (jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska)

Informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.:

„Promocja Miasta Gdańska i Gdańskiego Ośrodka Sportu przez dyscypliny sportowe: piłkę nożną mężczyzn, piłkę ręczną mężczyzn, piłkę siatkową mężczyzn, rugby mężczyzn, hokej na lodzie mężczyzn, tenis stołowy mężczyzn i żużel.”

odpowiednio na poszczególne części zamówienia

część nr 1: promocja przez piłkę nożną mężczyzn

najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:
Lechia Gdańsk S.A.
ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1
80-560 Gdańsk
cena oferty (brutto): 4.673.323,50 zł
(słownie: cztery miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia trzy złote 50/100)

Wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1.1 części I SIWZ.
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP, określone przez Zamawiającego ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.

Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Lp. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania Kryterium/Ilość pkt. Łącznie

pkt.

cena ekspozycja logo
1 2 3 4 5
1 Lechia Gdańsk S.A.
80-560 Gdańsk, ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1
60,00 2,00 62,00

Podstawa prawna:
Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz. 1579).

część nr 3: promocja przez piłkę siatkową mężczyzn

najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:
Trefl Gdańsk S.A.
Plac Dwóch Miast 1
80-344 Gdańsk
cena oferty (brutto): 1.100.000,00 zł
(słownie: jeden milion sto tysięcy złotych 00/100)

Wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1.1 części I SIWZ.
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP, określone przez Zamawiającego ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.

Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Lp. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania Kryterium/Ilość pkt. Łącznie

pkt.

cena ekspozycja logo
1 2 3 4 5
1 Trefl Gdańsk S.A.
80-344 Gdańsk, Plac Dwóch Miast 1
60,00 20,00 80,00

Podstawa prawna:
Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz. 1579).

część nr 5: promocja przez hokej na lodzie mężczyzn

najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:
Stowarzyszenie Pomorski Klub Hokejowy 2014
ul. Cumowników 43
80-299 Gdańsk
cena oferty (brutto): 450.000,00 zł
(słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1.1 części I SIWZ.
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP, określone przez Zamawiającego ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.

Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Lp. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania Kryterium/Ilość pkt. Łącznie

pkt.

cena ekspozycja logo
1 2 3 4 5
1 Stowarzyszenie Pomorski Klub Hokejowy 2014
80-299 Gdańsk, ul. Cumowników 43
60,00 20,00 80,00

Podstawa prawna:
Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz. 1579).

część nr 6: promocja przez tenis stołowy mężczyzn

najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:
Klub Sportowy AZS AWFiS
ul. Czyżewskiego 29
80-336 Gdańsk
cena oferty (brutto): 199.998,00 zł
(słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100)

Wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1.1 części I SIWZ.
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP, określone przez Zamawiającego ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.

Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Lp. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania Kryterium/Ilość pkt. Łącznie

pkt.

cena ekspozycja logo
1 2 3 4 5
1 Klub Sportowy AZS AWFiS
80-336 Gdańsk, ul. Czyżewskiego 29
60,00 20,00 80,00

Podstawa prawna:
Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz. 1579).

część nr 2: promocja przez piłkę ręczną mężczyzn

najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:
Wybrzeże Gdańsk Hanball S.A.
80-336 Gdańsk, ul. Górskiego 1
cena oferty (brutto): 400.000,00 zł
(słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100)

Wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1.1 części I SIWZ.
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP,określone przez Zamawiającego ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.

Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Lp. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania Kryterium/Ilość pkt. Łącznie

pkt.

cena ekspozycja logo
1 2 3 4 5
1 Wybrzeże Gdańsk Hanball S.A.
80-336 Gdańsk, ul. Górskiego 1
60,00 20,00 80,00

Podstawa prawna:
Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz. 1579).

część nr 4: promocja przez rugby mężczyzn

najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:
Rugby Club Lechia Gdańsk
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
cena oferty (brutto): 199.998,00,00 zł
(słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100)

Wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1.1 części I SIWZ.
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP, określone przez Zamawiającego ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.

Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Lp. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania Kryterium/Ilość pkt. Łącznie

pkt.

cena ekspozycja logo
1 2 3 4 5
1 Rugby Club Lechia Gdańsk
80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
60,00 32,00 92,00

 Podstawa prawna:
Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz. 1579).

 część nr 7: promocja przez żużel

najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:
Gdański Klub żużlowy
80-729 Gdańsk, ul. Zawodników 1
cena oferty (brutto): 650.000,00 zł
(słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1.1 części I SIWZ.
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP,określone przez Zamawiającego ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i nie podlega wykluczeniu na podstaie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.

Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Lp. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania Kryterium/Ilość pkt. Łącznie

pkt.

cena ekspozycja logo
1 2 3 4 5
1 Gdański Klub Żużlowy
80-729 Gdańsk, ul. Zawodników 1
60,00 40,00 100,00

Podstawa prawna:
Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz. 1579).