Promocja Miasta Gdańska i Gdański Ośrodek Sportu przez dyscypliny sportowe

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 (jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska)

Informuje, że najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu pn.: Promocja Miasta Gdańska i Gdański Ośrodek Sportu przez dyscypliny sportowe złożył, odpowiednio dla części zamówieni, Wykonawca dla części nr 1 – promocja przez piłkę nożną mężczyzn, najkorzystniejszą ofertę złoży Wykonawca: Lechia Gdańsk S.A. z siedzibą 80-560 Gdańsk ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1 cena oferty (brutto): 3.798.240,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści złotych 00/100) Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę Wykonawcy, który: – spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 tejże ustawy, – zaoferował najkorzystniejszą, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1.1 części I SIWZ Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Lp. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania Kryterium/Ilość pkt. Łącznie
Cena TerminPłatności
1 Lechia Gdańsk S.A. 80-560 Gdańsk ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1 99,00 0,00 99,00

Podstawa prawna: Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 roku poz. 2164). dla części nr 2 – promocja przez piłkę nożną kobiet, najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: Fundacja Sztorm z siedzibą: 80-351 Gdańsk ul. Tysiąclecia 22a/15 cena oferty (brutto): 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę Wykonawcy, który: – spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 tejże ustawy, – zaoferował najkorzystniejszą, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1.1 części I SIWZ Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Lp. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania Kryterium/Ilość pkt. Łącznie
Cena TerminPłatności
1 Fundacja Sztorm 80-351 Gdańsk ul. Tysiąclecia 22a/15 99,00 0,00 99,00

Podstawa prawna: Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 roku poz. 2164). dla części nr 3 – promocja przez piłkę ręczną mężczyzn, najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Wybrzeże Gdańsk z siedzibą: 80-336 Gdańsk, ul. Górskiego 1 cena oferty (brutto): 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę Wykonawcy, który: – spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 tejże ustawy, – zaoferował najkorzystniejszą, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1.1 części I SIWZ Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Lp. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania Kryterium/Ilość pkt. Łącznie
Cena TerminPłatności
1 Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Wybrzeże Gdańsk 80-336 Gdańsk ul. Górskiego 1 99,00 0,00 99,00

Podstawa prawna: Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 roku poz. 2164). dla części nr 4 – promocja przez piłkę ręczną kobiet, najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Gdańskuz siedzibą: 80-237 Gdańsk, ul. Uphagena 25 cena oferty (brutto): 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę Wykonawcy, który: – spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 tejże ustawy, – zaoferował najkorzystniejszą, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1.1 części I SIWZ Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Lp. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko,adres siedziby lub miejsce zamieszkania Kryterium/Ilość pkt. Łącznie
Cena TerminPłatności
1 Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Gdańsku 80-237 Gdańsk ul. Uphagena 25 99,00 1,00 100,00

Podstawa prawna: Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 roku poz. 2164). dla części nr 5 – promocja przez piłkę siatkową mężczyzn, najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: Trefl Gdańsk S.A. z siedzibą: 80-344 Gdańsk, Plac Dwóch Miast 1 cena oferty (brutto): 1.000.050,00 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt złotych 00/100) Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę Wykonawcy, który: – spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 tejże ustawy, – zaoferował najkorzystniejszą, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1.1 części I SIWZ Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Lp. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania Kryterium/Ilość pkt. Łącznie
Cena Termin Płatności
1 Trefl Gdańsk S.A. 80-344 Gdańsk Plac Dwóch Miast 1 99,00 0,00 99,00

Podstawa prawna: Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 roku poz. 2164). dla części nr 6 – promocja przez rugby mężczyzn, najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: Rugby Club Lechia Gdańsk z siedzibą: 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 cena oferty (brutto): 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę Wykonawcy, który: – spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 tejże ustawy, – zaoferował najkorzystniejszą, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1.1 części I SIWZ Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Lp. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania Kryterium/Ilość pkt. Łącznie
Cena TerminPłatności
1 Rugby Club Lechia Gdańsk 80-221 Gdańsk ul. Traugutta 29 99,00 0,00 99,00

Podstawa prawna: Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 roku poz. 2164). dla części nr 7 – promocja przez hokej na lodzie mężczyzn, najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: Pomorski Klub Hokejowy 2014 z siedzibą: 80-299 Gdańsk, ul. Cumowników 43 cena oferty (brutto): 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę Wykonawcy, który: – spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 tejże ustawy, – zaoferował najkorzystniejszą, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1.1 części I SIWZ Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Lp. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania Kryterium/Ilość pkt. Łącznie
Cena TerminPłatności
1 Pomorski Klub Hokejowy 2014 80-299 Gdańsk ul. Cumowników 43 99,00 0,00 99,00

Podstawa prawna: Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 roku poz. 2164). dla części nr 8 – promocja przez żużel, najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: Gdański Klub Żużlowy Wybrzeże z siedzibą: 80-729 Gdańsk, ul. Zawodników 1 cena oferty (brutto): 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100) Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę Wykonawcy, który: – spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 tejże ustawy, – zaoferował najkorzystniejszą, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1.1 części I SIWZ Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Lp. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko,adres siedziby lub miejsce zamieszkania Kryterium/Ilość pkt. Łącznie
Cena TerminPłatności
1 Gdański Klub Żużlowy Wybrzeże 80-729 Gdańsk ul. Zawodników 1 99,00 0,00 99,00

Podstawa prawna: Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 roku poz. 2164).