Najem kontenerów na potrzeby imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Gdański Ośrodek Sportu w 2022 roku.

Link do strony na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2f2ed107-28da-4152-a7da-71f221342fdd

*AKTUALIZACJA: 25.03.2022r.
Pismo nr 3 – informacja z otwarcia ofert w dniu 25.03.2022 roku (.pdf 363 kB)
*AKTUALIZACJA: 24.03.2022r.
Pismo nr 2 – kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  (.pdf 258 kB)
*AKTUALIZACJA: 21.03.2022r.
Pismo nr 1 – zmiana terminu składania i otwarcia ofert (.pdf 365kB)
Zmiana terminu składania ofert na dzień 25.03.2022r. do godz. 12:00:00
Zmiana terminu otwarcia ofert na dzień 25.03.2022r. o godz. 12:30:00
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (.pdf 40 kB)
aktualna wersja Formularza Ofertowego (doc 166 kB)
DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (.pdf 894 kB)
2. Wzór Umowy (.pdf 386 kB)
3. Formularz Ofertowy (.doc 166 kB)
4. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (.pdf 101 kB)
5. Opis Przedmiotu Zamówienia (.pdf 364 kB)

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie