Kompleksowa obsługa infrastruktury stadionu letniego GOS w latach 2018-2020.

AKTUALIZACJA – informacja z otwarcia ofert.

W dniu 20.08.2018 roku o godz. 11:30 w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Sportu, 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29 w Sali Konferencyjnej (Ip.) odbyło się publiczne otwarcie ofert złożonych w w/w postępowaniu.

 1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych zamówienia:
  część nr 1 – trybuny przenośne – 40.000,00 zł
  część nr 2 – zabudowa kontenerowa – 413.204,00 zł
 2. W postępowaniu złożono oferty: odpowiednio:
  część nr 1 – trybuny przenośne – nie złożono żadnej oferty
  część nr 2 – zabudowa kontenerowa – Mobilbox Polska Sp. z o.o., Al. Krakowska 1, Wola Mrokowska, 05-552 Wólka Kosowska – cena oferty (brutto): 492.000,00 zł
 3. Termin realizacji oraz warunki płatności w przedmiotowym postępowaniu zostały określone (narzucone) przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Podstawa prawna:
Art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 z późn. zm.)

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie