Kompleksowa obsługa infrastruktury „Stadionu Letniego” Gdańskiego Ośrodka Sportu w latach 2021-2023.

Link do strony miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3b06c0ee-7071-43cc-996d-79d90e8cc449

*AKTUALIZACJA: 29.09.2021r.
Pismo nr 2 – informacja z publicznego otwarcia ofert w dniu 29.09.2021r. (.pdf 307 kb)
*AKTUALIZACJA: 28.09.2021r.
Pismo  nr 1 – informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (.pdf 305 kB9
*DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (.pdf 901 kB)
2. Wzór Umowy (.pdf 433 kB)
3. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (.pdf 345 kB)
4. Dokumentacja Techniczna (.zip 5,655 MB)
5. Pozostałe załączniki do SWZ (.zip 542 kB)
6. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (.pdf 67 kB)

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie