Gdański Ośrodek Sportu (zwany dalej GOS) niniejszym zawiadamia, że unieważnił przedmiotowe postępowanie w odniesieniu do poszczególnych części, odpowiednio:

część nr 1 – quad

Okoliczności faktyczne:
W postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, która został odrzucona z powodu tego, że jej treść była niezgodna z warunkami zamówienia.

Okoliczności prawne
Art. 255 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, który stanowi:
„Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli: wszystkie (…) złożone oferty podlegały odrzuceniu”

Konkluzja
Okoliczności faktyczne – w których w przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę, która podlegała odrzuceniu z uwagi na to, że jej treść była niezgodna z warunkami zamówienia –
– wypełniają ustawową przesłankę do unieważnienia postępowania określoną w art. 255 pkt 2 w związku z art. 266 ustawy Prawo zamówień publicznych.

część nr 2 – samochód osobowy do przewozu min. pięciu osób

Okoliczności faktyczne:
W postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Okoliczności prawne
Art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, który stanowi:
„Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli: nie złożono (…) żadnej oferty”

Konkluzja
Okoliczności faktyczne – w których w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty – wypełniają ustawową przesłankę do unieważnienia postępowania określoną w art. 255 pkt 1
w związku z art. 266 ustawy Prawo zamówień publicznych.

część nr 3 – samochód osobowy do przewozu min. ośmiu osób

Okoliczności faktyczne:
W postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Okoliczności prawne
Art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, który stanowi:
„Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli: nie złożono (…) żadnej oferty”

Konkluzja
Okoliczności faktyczne – w których w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty – wypełniają ustawową przesłankę do unieważnienia postępowania określoną w art. 255 pkt 1
w związku z art. 266 ustawy Prawo zamówień publicznych.

podstawa prawna:
Art. 260 ust. 2 w związku z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

Pismo nr 5 – unieważnienie postępowania (.pdf 568 kB)

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie