Dostawa trzech pojazdów elektrycznych na potrzeby Gdańskiego Ośrodka Sportu.

Link do strony na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3b2c1f3c-edf3-4df0-8cf9-5079d9717345

*AKTUALIZACJA: 23.05.2022
Pismo nr 2 – informacja z otwarcia ofert w dniu 23.05.2022 (.pdf 363 kB)
*AKTUALIZACJA: 20.05.2022
Pismo nr 1 – informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (.pdf 324 kB)
DOKUMENTY DO POBRANI
A:
1. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (.pdf 972 kB)
2. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (.pdf 120 kB)
dokumenty dla poszczególnych części zamówienia:
część nr 1 – quad (.zip 1,253 MB)
część nr 2 – samochód osobowy do przewozu min. pięciu osób (.zip 1,264 MB)
część nr 3 – samochód osobowy do przewozu min. ośmiu osób (.zip 1,270 MB)

 

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie