Dostawa pojazdu czterokołowego typu quad na potrzeby Gdańskiego Ośrodka Sportu.

Gdański Ośrodek Sportu unieważnił przedmiotowe postępowanie.
Okoliczności faktyczne:
W postępowaniu nie złożono żadnej oferty.
Okoliczności prawne
Art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, który stanowi:
„Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli: nie złożono (…) żadnej oferty”
Konkluzja
Okoliczności faktyczne – w których w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty –- wypełniają ustawową przesłankę do unieważnienia postępowania określoną w art. 255 pkt 1 w związku z art. 266 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje (09.08.2022r.), że na realizację przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:
86.434,00 złotych.

*AKTUALIZACJA: 12.08.2022r.
W związku z problemami technicznymi, związanymi ze systemem informatycznym, Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w ten sposób, że zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą, odpowiednio:
1) termin składania ofert na: 22.08.2022 roku do godz. 12:00:00,
2) termin otwarcia ofert na: 22.08.2022 roku o godz. 12:15:00;
3) termin związania ofertą na: 20.09.2022 roku.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (.pdf 39,0 kB)

DOKUMENTY DO POBRANIA:
1. Specyfikacja Warunków Zamówienia (.pdf 1,041 MB)
2. Wzór Umowy (.pdf  652 kB)
3. Załączniki do SWZ (.zip 402 kB)
4. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (.pdf 111 kB)

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie