Gdański Ośrodek Sportu unieważnił przedmiotowe postępowanie.
Okoliczności faktyczne:
W postępowaniu nie złożono żadnej oferty.
Okoliczności prawne
Art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, który stanowi:
„Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli: nie złożono (…) żadnej oferty”
Konkluzja
Okoliczności faktyczne – w których w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty –- wypełniają ustawową przesłankę do unieważnienia postępowania określoną w art. 255 pkt 1 w związku z art. 266 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie