Dostawa oraz montaż zestawu band pneumatycznych na obu łukach toru żużlowego na stadionie w Gdańsku przy ul. Zawodników 1

*AKTUALIZACJA: 12.01.2023r.
Pismo nr 3 – informacja z otwarcia ofert w dniu 12.01.2023 (.pdf 320 kB)
*AKTUALIZACJA: 10.01.2023r
.
Zgodnie z art. 222 ust. 4 w związku z art. 266 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:
400.000,00 zł.

*AKTUALIZACJA: 05.01.2023r.
Pismo nr 2 – pytania i odpowiedzi do SWZ (.pdf 391 kB)

*AKTUALIZACJA: 04.01.2023r.
1. Pismo nr 1 – pytania o odpowiedzi do SWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz związania ofertą (.pdf 742 kB)
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (.pdf 38 kB)

*DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (.pdf 1,078 MB)
2. Wzór Umowy (.pdf 917 kB)
3. Formularz Ofertowy (.docx 169 kB)
4. Formularz oświadczenia o doświadczeniu wykonawcy (.docx 131 kB)
5. Formularz oświadczenia o zobowiązaniu podmiotu trzeciego (.docx 141 kB)
6. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (.pdf kb)

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie