Dostawa odzieży i obuwia na potrzeby Gdańskiego Ośrodka Sportu w 2022 roku.

Zamawiający: Gdański Ośrodek Sportu (zwany dalej GOS), niniejszym zawiadamia, że:

część nr 1 – koszulki na potrzeby Kąpielisk Morskich

 1) Po przeprowadzeniu procedury badania ofert złożonych na część nr 1 – koszulki na potrzeby Kąpielisk Morskich, wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1 części I Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ),
b) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (dalej PZP),
c) spełnia warunki udziału określone przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.
Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
MARKET-ELIT Tomasz Augustyniak, ul. Rolnicza 13, 04-552 Warszawa, cena oferty (brutto): 15.482,63 zł, oferta uzyskała 100 pkt.
2)      Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą:

Lp

Wykonawca

Adres

Kryterium oceny: cena

[zł]

[pkt.]

1 MARKET ELIT
Tomasz Augustyniak
ul. Rolnicza 13
04-552 Warszawa

15.482,63

100,00

2 ANADO
Anna Romejko
ul. Okólna 5 lok. 2
30-669 Kraków

15.983,85

96,87

3 Wenta-Print
Arkadiusz Wróblewski
ul. Barniewicka 123
80-299 Gdańsk

18.505,35

83,67

część nr 2 – stroje dla ratowników na Kąpieliskach Morskich

1) Po przeprowadzeniu procedury badania ofert złożonych na część nr 2 – stroje dla ratowników na  Kąpieliskach Morskich, wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1 części I Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ),
b) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (dalej PZP),
c) spełnia warunki udziału określone przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.
Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
MARKET ELIT Tomasz Augustyniak, ul. Rolnicza 13, 04-552 Warszawa, cena oferty (brutto): 58.541,04 zł, oferta uzyskała 100 pkt.
2)      W postępowaniu złożono tylko jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu.

część nr 3 – buty dla ratowników na Kąpieliskach Morskich

1) Po przeprowadzeniu procedury badania ofert złożonych na część nr 3 – buty dla ratowników na Kąpieliskach Morskich, wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1 części I Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ),
b) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (dalej PZP),
c) spełnia warunki udziału określone przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.
Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
Dobrowolski Kęsicki DK BHP Spółka Jawna, ul. Słoneczna 16F, 76-200 Słupsk, cena oferty (brutto): 4.944,60 zł, oferta uzyskała 100 pkt.
2)      Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.

Wykonawca

Adres

Kryterium oceny: cena

[zł]

[pkt.]

1 DK BHP
Spółka Jawna
ul. Słoneczna 16F
76-200 Słupsk

4.944,60

100,00

2 MARKET ELIT
Tomasz Augustyniak
ul. Rolnicza 13
04-552 Warszawa

7.199,19

68,69

część nr 4 – koszulki polo dla załogi jachtu Generał Zaruski

1) Po przeprowadzeniu procedury badania ofert złożonych na część nr 4 – koszulki polo dla załogi jachtu Generał Zaruski, wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1 części I Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ),
b) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (dalej PZP),
c) spełnia warunki udziału określone przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.
Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
WENTA-PRINT Arkadiusz Wróblewski, ul. Barniewicka 123, 80-299 Gdańsk, cena oferty (brutto): 7.847,00 zł, oferta uzyskała 100 pkt.
2)      Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.

Wykonawca

Adres

Kryterium oceny: cena

[zł]

[pkt.]

1 Wenta Print
Arkadiusz Wróblewski
ul. Barniewicka 123
80-299 Gdańsk

7.847,40

100,00

2 ANADO Anna Romejko ul. Okólna 5 lok. 2
30-669 Kraków

8.597,70

91,28

3 MARKET ELIT Tomasz Augustyniak ul. Rolnicza 13
04-552 Warszawa

12.988,80

60,42

część nr 5 – koszulki na potrzeby przystani żeglarskich

1) Po przeprowadzeniu procedury badania ofert złożonych na część nr 5 – koszulki na potrzeby  przystani żeglarskich, wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty,  określonymi w § X pkt. 3.1 części I Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ),
b) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (dalej PZP),
c) spełnia warunki udziału określone przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.
Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
WENTA-PRINT Arkadiusz Wróblewski, ul. Barniewicka 123, 80-299 Gdańsk, cena oferty (brutto): 12.989,91 zł, oferta uzyskała 100 pkt.
2)      W postępowaniu złożono tylko jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu.

część nr 6 – koszulki na potrzeby 6. Gdańsk Maraton

1) Po przeprowadzeniu procedury badania ofert złożonych na część nr 6 – koszulki na potrzeby Gdańsk Maraton, wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty,  określonymi w § X pkt. 3.1 części I Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ),
b) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4  ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (dalej PZP),
c) spełnia warunki udziału określone przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.
Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
WENTA-PRINT Arkadiusz Wróblewski, ul. Barniewicka 123, 80-299 Gdańsk, cena oferty (brutto): 49.888,80 zł, oferta uzyskała 100 pkt.
2)      Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.

Wykonawca

Adres

Kryterium oceny: cena

[zł]

[pkt.]

1 Wenta Print
Arkadiusz Wróblewski
ul. Barniewicka 123
80-299 Gdańsk

49.888,80

100,00

2 MKK Sp. z o.o. ul. Dworcowa 4
87-400 Golub-Dobrzyń

51.069,60

97,69

3 ANADO
Anna Romejko
ul. Okólna 5 lok. 2
30-669 Kraków

51.217,20

97,41

4 Atlet Maraton Serwis
Artur Osman
ul. Podzagnańszcze 51a
26-140 Łączna

52.250,40

95,48

5 MARKET ELIT
Tomasz Augustyniak
ul. Rolnicza 13
04-552 Warszawa

57.010,50

87,51

część nr 7 – odzież ochronna

1) Po przeprowadzeniu procedury badania ofert złożonych na część nr 7 – odzież ochronna, wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty,  określonymi w § X pkt. 3.1 części I Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ),
b) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (dalej PZP),
c) spełnia warunki udziału określone przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.
Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
PHU BHP-ex Bartosz Draheim, ul. Olsztyńska 2, 80- 395 Gdańsk, cena oferty (brutto): 57.390,21 zł, oferta uzyskała 100 pkt.
2)      Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.

Wykonawca

Adres

Kryterium oceny: cena

[zł]

[pkt.]

1 PHU BHP-EX
Bartosz Draheim
ul. Olsztyńska 2
80-395 Gdańsk

57.390,21

100,00

2 Firma Produkcyjno-Handlowa FURORA Bożena Zielińska ul. Araszkiewicza 33
20-834 Lublin

58.142,10

98,71

Podstawa prawna:

Art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie