Gdański Ośrodek Sportu 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
(jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska)

W dniu 20.05.2021 roku Gdański Ośrodek Sportu dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na poszczególne części przedmiotowego zamówienia.

część nr 1 – koszulki i spodenki na potrzeby pływalni
Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
UNI-FORM Jacek Dzianachowski, ul. Kostki Napierskiego 15A, 02-8472 Warszawa
cena oferty (brutto): 3.837,60 złotych
Oferta uzyskała 100 pkt. w kryterium cena oferty (jedyne kryterium)

część nr 2 – koszulki i kurtki na potrzeby Mariny
Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
SANTI Odzież Robocza Sp. z o.o., ul. Tadeusza Wendy 7-9, 81-341 Gdynia
cena oferty (brutto): 14.039,18 złotych
Oferta uzyskała 100 pkt. w kryterium cena oferty (jedyne kryterium)
Poszczególne oferty otrzymały punktację:
SANTI Odzież Robocza Sp. z o.o., 81-341 Gdynia, ul. Tadeusza Wendy 7-9 – 100,00 pkt
Market Elit Tomasz Augustyniak, 04-562 Warszawa, ul. Rolnicza 13 – 73,80 pkt
UNI-FORM Jacek Dzianachowski, 02-8472 Warszawa, ul. Kostki Napierskiego 15A – 62,23 pkt

część nr 3 – koszulki na potrzeby Kąpielisk Morskich
Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
Market Elit Tomasz Augustyniak, 04-562 Warszawa, ul. Rolnicza 13
cena oferty (brutto): 15.730,84 złotych
Oferta uzyskała 100 pkt. w kryterium cena oferty (jedyne kryterium)
Poszczególne oferty otrzymały punktację:
Market Elit Tomasz Augustyniak, 04-562 Warszawa, ul. Rolnicza 13 – 100,00 pkt
UNI-FORM Jacek Dzianachowski, 02-8472 Warszawa, ul. Kostki Napierskiego 15A – 78,63 pkt

część nr 5 – obuwie na potrzeby ratowników wodnych
Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
Market Elit Tomasz Augustyniak, ul. Rolnicza 13, 04-562 Warszawa
cena oferty (brutto): 4.948,29 złotych
Oferta uzyskała 100 pkt. w kryterium cena oferty (jedyne kryterium)

część nr 6 – kominy wielofunkcyjne
Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
Market Elit Tomasz Augustyniak, ul. Rolnicza 13, 04-562 Warszawa
cena oferty (brutto): 3.490,74 złotych
Oferta uzyskała 100 pkt. w kryterium cena oferty (jedyne kryterium)

część nr 7 – odzież ochronna
Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
SANTI Odzież Robocza Sp. z o.o., ul. Tadeusza Wendy 7-9, 81-341 Gdynia
cena oferty (brutto): 36. 557,00złotych
Oferta uzyskała 100 pkt. w kryterium cena oferty (jedyne kryterium)

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie