Gdański Ośrodek Sportu 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
(jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska)

W dniu 18.03.2020 roku dokonał rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, odpowiednio dla części zamówienia:

1 część nr 4 – stroje dla ratowników

Unieważnienie postępowania
          Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Podstawa prawna:
Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych   (t.j. Dz. U z 2019 roku poz.1843)

część nr 6 – stroje dla pracowników CRW

           Unieważnienie postępowania
           Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Podstawa prawna:
Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 roku poz.1843)

 3.  część nr 7 – kurtki dla pracowników przystani

Unieważnienie postępowania
          Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Podstawa prawna:
Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 roku poz.1843)

4 część nr 9 – stroje dla pracowników pływalni

Unieważnienie postępowania
          Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Podstawa prawna:
Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 roku poz.1843)

Podstawa prawna:
Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 1843).

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie