Gdański Ośrodek Sportu zawiadamia, że w dniu  03.08.2020 roku unieważnił przedmiotowe postępowanie.

Okoliczności faktyczne:
W postępowaniu nie została złożona żadna oferta.

Okoliczności prawne:
Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 roku poz.1843)

Konkluzja:
Okoliczności faktyczne – w których w przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta – wypełniają ustawową przesłankę do unieważnienia postępowania określoną w art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie