Gdański Ośrodek Sportu 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
(jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska)

W dniu 22.10.2018 roku unieważnił przedmiotowe postępowanie, odpowiednio:

 część nr 1 – samochód osobowy
Okoliczności faktyczne:
W postępowaniu nie złożono żadnej oferty na część nr 1 zamówienia, tj. samochód osobowy.
Okoliczności prawne:
Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2018 roku poz.1986 z późn. zm.)
Konkluzja:
Okoliczności faktyczne – w których w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty – wypełniają ustawową przesłankę do unieważnienia postępowania określoną w art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

część nr 2 – samochód dostawczy
Okoliczności faktyczne:
W postępowaniu nie złożono żadnej oferty na część nr 2 zamówienia, tj. samochód dostawczy.
Okoliczności prawne:
Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2018 roku poz.1986 z późn. zm.)
Konkluzja:
Okoliczności faktyczne – w których w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty – wypełniają ustawową przesłankę do unieważnienia postępowania określoną w art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

część nr 3 – samochód osobowy elektryczny
Okoliczności faktyczne:
W postępowaniu nie złożono żadnej oferty na część nr 3 zamówienia, tj. samochód osobowy elektryczny.
Okoliczności prawne:
Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2018 roku poz.1986 z późn. zm.)
Konkluzja:
Okoliczności faktyczne – w których w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty – wypełniają ustawową przesłankę do unieważnienia postępowania określoną w art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie