Utrzymanie czystości wydzielonych terenów zewnętrznych administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu w latach 2021-2023 część nr 2 – teren: plaż, mola, wydm oraz falochronu zachodniego

Pismo nr 12 – Zawiadomienie o wyborze oferty na część nr 2 – teren: plaż, mola, wydm oraz falochronu zachodniego (.pdf 1,200 MB)
Sprostowanie:
W piśmie nr 12 powinno być, że  część nr 2 – teren: plaż, molo, wydam oraz falochronu zachodniego dotyczy postępowania pn.:
Utrzymanie czystości wydzielonych terenów zewnętrznych administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu w latach 2021-2023