ZP2/9/2020 Wykonanie badań batymetrycznych na akwenach wodnych przy przystaniach jachtowych, nabrzeżach oraz infrastrukturze wybudowanej w ramach PODW

Termin składania ofert 07.02.2020r. godz. 09:30

31.01.2020r. Zaproszenie do złożenia oferty (264KB)

31.01.2020r. Załączniki do Zaproszenia (.zip 1,79MB)