ZP2/81/2020 Wykonanie usługi w zakresie poboru próbek i wykonania fizycznego, chemicznego i mikrobiologicznego badania wody basenowej wykorzystywanej do kąpieli w krytych Pływalniach Gdańskiego Ośrodka Sportu w 2021 roku

Termin składania ofert 16.12.2020r. godz. 09:30

09.12.2020r.  Zaproszenie do złożenia oferty (282KB)

09.12.2020r.  Załączniki do Zaproszenia (.zip768KB)

11.12.2020r. Wyjaśnienia treści Zaproszenia oraz zmodyfikowany Projekt umowy (.zip373KB)

15.12.2020r. Wyjaśnienia treści Zaproszenia